Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Høstsemesteret 2020


Starter mandag 17. august. Ps. Kundalini Yoga og KundaYoga Workout starter uke33.

Høstferie f.o.m. 7. oktober – t.o.m. 9. oktober.


Juleforestilling f.o.m. 24. november - t.o.m. 27. november.

Øving i Kinoteatret 14. novemeber - 23. november.
Ikke alle skal øve hver dag i denne perioden. Nærmere info. vil komme.


OBS! Endring: Juleforestillingen 2020 er utsatt til vårsemesteret 2021 p.g.a. koronasituasjonen

Vårsemesteret 2021


Starter mandag 18. januar. Ps. Kundalini Yoga
og KundaYoga Workout starter uke 2.

Vinterferie uke 9.


Påskeferie uke 13 og 14.

Fridager i mai: tors. 13. og 17. mai

Siste dag før sommeren er fredag 21. mai.