Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Høstsemesteret 2017


Starter mandag 21. august
Høstferie f.o.m. 4. oktober – t.o.m. 6. oktober
Juleforestilling f.o.m. 29. november - t.o.m. 3. desember
Øvingstider i Kinoteatret f.o.m. 18. november - t.o.m. 28. november. Alle elevene skal ikke øve alle dagene, - nærmere beskjed fås når vi nærmer oss.
Siste ordinære treningsdag på studio før juleforestillingen er 17. november


Nyheter og info

 

 


Hovedsponsor