Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Høstsemesteret 2018


Starter mandag 20. august
Høstferie f.o.m. 10. oktober – t.o.m. 12. oktober
Siste ordinære treningsdag på studio før Kinoteatret er 15. november


Prøver i Kinoteatret i.f.m. juleforestillingen: f.o.m. 17. nov. - t.o.m. 27. nov. (alle elvene skal ikke være alle dagene, - nærmere beskjed kommer)
Forestillinger f.o.m. 28. nov. - t.o.m. 1. des. (småbarns-gruppene alternerer/danser annen hver dag)

Nyheter og info

 

 


Hovedsponsor